1. Hubungi kami

Modul

Pendaftaran Keselamatan Kebakaran (PdKK) merupakan pendaftaran bagi
Profesional (Architect, Engineer and Draughtsman)
Fire Safety Engineer (FSEr)
Fire Safety Engineering Firm (FSE)
Competent Person Fire Safety Contractor (CPFSC)
Fire Safety Contractor (FSC)
Fire Safety Inspector (FrSI)
Certified Person Fire Safety Installation (CPFSI)
Fire Safety Manager (FSM)
Fire Safety Officer
Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK)
Perakuan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (PPKK) ialah sistem permohonan sijil pepasangan kebakaran bagi memudahkan permohonan dibuat pemohon, semakan dan perakuan oleh Bahagian R&P dan semakan status PKK oleh BKK.
Penghapusan Bahaya Kebakaran (PBK) merupakan modul pemeriksaan keselamatan kebakaran dan menyokong keseluruhan proses kerja Cawangan Penghapusan Bahaya Kebakaran (PBK).
Perakuan Keselamatan Bangunan (PKK) merangkumi proses kerja semakan pelan, pemeriksaan bangunan, Fire Safety Engineering Application dan Fire Safety Design Philosophy.
Perakuan Pelesenan Penggunaan Premis (PPPP) adalah modul berkaitan permohonan perakuan pelesenan bangunan dan menyokong keseluruhan proses kerja Cawangan Perakuan Pelesenan Bangunan.
Modul Perakuan Bomba (Fire Certificate - FC) merupakan modul bagi permohonan bagi:
i. FC Pertama Kali;
ii. FC Pembaharuan;
iii. FC Baru;
iv. FC Pindaan; dan
v. FC Gantian.
Melalui modul ini juga boleh dibuat semakan bagi status permohonan FC, penetapan tarikh pemeriksaan, bayaran fi, pemakluman pengeluaran Sijil FC dan pengeluaran Notis Memberitahu Tentang Keperluan-Keperluan Yang Perlu Dipatuhi (Borang FC6).
Program Kesedaran Keselamatan Awam (PKKA) merupakan modul berkaitan pendaftaran program kesedaran awam dan keselamatan di air, memudahkan orang awam membuat atau memilih program keselamatan kebakaran dan di air yang ditawarkan mengikut kesesuaian tempat dan masa.
Piawaian merupakan modul yang mengurus penggubalan dan penggunaan standard berkaitan keselamatan kebakaran di Malaysia serta mengemukakan cadangan kepada Jabatan Standard Malaysia untuk keperluan penggubalan sesuatu piawaian.

Pengumuman

PELAKSANAAN SESI TAKLIMAT SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) BAGI PENGGUNAAN SISTEM ePREMIS JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM) KEPADA PROFESIONAL
Topic: Taklimat penggunaan Modul Perakuan Keselamatan Kebakaran (PKK) Sistem ePREMIS 1) Pengemukaan pelan Arkitektural melalui sistem ePREMIS 2) Pengemukaan pelan Mekanikal dan Elektrikal (M&E) melalui sistem ePREMIS 3) Bayaran secara atas talian 4) Pengemukaan pemeriksaan dan pengujian melalui sistem ePREMIS

0
Bangunan Berdaftar
Bilangan bangunan berdaftar di ePREMIS.
0
Premis Perakuan Bomba Berkuatkuasa
Bilangan premis perakuan bomba yang berkuatkuasa.
9
Firma Fire Safety Engineering Berdaftar
Bilangan firma fire safety engineering berdaftar.
0
Premis Ditetapkan
Bilangan perakuan bomba yang berkuatkuasa.
0
Notis Penghapusan Bahaya Kebakaran
Bilangan notis yang dikeluarkan bagi premis.
343
Sijil Perakuan Bahan
Bilangan sijil aktif yang dikeluarkan.