Pengumuman

Untuk pemakluman pegawai JBPM, fungsi pertambahan multirole telah selesai dilaksanakan.

Oleh itu, mohon Pengguna (pengguna yang telah disahkan) untuk mengemaskini semula maklumat Gred, Jawatan dan Peranan (Tuan/Puan boleh menetapkan peranan lebih dari satu) dengan kadar segera.

Langkah-langkah Kemaskini Maklumat:

1. Melayari link sistem ePREMIS https://epremis.bomba.gov.my/
2. Klik Administrator
3. Masukkan Email dan Kata Laluan yang berdaftar
4. Klik butang Kemaskini Maklumat