PERAKUAN KESELAMATAN KEBAKARAN

  • Mengemukakan permohonan perakuan pelan Arkitektural, Mekanikal dan Elektrikal dan pemeriksaan pengujian pepasangan keselamatan kebakaran secara atas talian.
  • Bayaran pemeriksaan dan pengujian pepasangan keselamatan kebakaran secara atas talian.
  • Pelaksanaan kajian dan semakan pelan bangunan secara atas talian.
  • Penjanaan laporan pemeriksaan dan pengujian pkk secara atas talian.
  • Pengeluaran perakuan keselamatan kebakaran secara atas talian.