PERAKUAN PELESENAN PENGGUNAAN PREMIS

  • Menyediakan dasar, arahan dan panduan pelaksanaan pengeluaran perakuan pelesenan penggunaan premis
  • Memantau pelaksanaan pengeluaran perakuan pelesenan penggunaan premis mengikut garis panduan dan Perintah Tetap Ketua Pengarah