PENGHAPUSAN BAHAYA KEBAKARAN

  • Menyediakan panduan pemeriksaan ke atas premis atau bangunan
  • Mengurus dan menyelaras aduan awam berkaitan bahaya kebakaran
  • Mengkaji keperluan perundangan dalam melaksanakan penghapusan bahaya kebakaran
  • Menyediakan dasar dan arahan berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan bahaya kebakaran
  • Memantau pelaksanaan penghapusan bahaya kebakaran mengikut garis panduan & Perintah Tetap Ketua Pengarah