PERAKUAN PENDAFTARAN PEMATUHAN STANDARD UNTUK PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

  • Membuat kajian & penyelidikan ke atas PKK bangunan
  • Membuat kajian Sains & Teknologi Keselamatan Kebakaran
  • Kajian ke atas piawaian/ standard/ spesifikasi PKK bangunan
  • Menyelaras penyelidikan & pembangunan industri Keselamatan Kebakaran
  • Melaksanakan ujian keberkesanan & Perakuan PKK bangunan yang terkini / baru