Manual Pengguna

Apa itu Keselamatan Kebakaran?

Dasar Penubuhan

Satu bentuk transformasi JBPM mendekati masyarakat bagi menyampaikan maklumat berhubung aspek keselamatan kebakaran dan keselamatan di air.

Objektif Penubuhan

  • Menyampai dan menjelaskan peranan JBPM
  • Meningkatkan budaya keselamatan kebakaran dan amalan pencegah kebakaran
  • Meningkatan budaya keselamatan diair dan pencegahan kebakaran
  • Berkeupayaan mengambil tindakan awal memadam kebakaran kecil dan kejadian lemas di dalam kawasan komuniti


Apa itu Keselamatan Aktiviti Air?

Dasar Penubuhan

Satu bentuk transformasi JBPM mendekati masyarakat bagi menyampaikan maklumat berhubung aspek keselamatan kebakaran dan keselamatan di air.

Objektif Penubuhan

  • Menyampai dan menjelaskan peranan JBPM
  • Meningkatkan budaya keselamatan kebakaran dan amalan pencegah kebakaran
  • Meningkatan budaya keselamatan diair dan pencegahan kebakaran
  • Berkeupayaan mengambil tindakan awal memadam kebakaran kecil dan kejadian lemas di dalam kawasan komuniti

Program

Keselamatan Kebakaran

Keselamatan Aktiviti Air

Kelab 3K

1RAPi

Bomba Komuniti

SURI

Skuad Bomba

Majlis Keselamatan Aktiviti Air (MKAA)

Hubungi Kami

JBPM